/ OZNAMOVACÍ MÍSTO


INTERNÍ informační kanál podle zákona na ochranu oznamovatelů (Whistleblowing)

 

Dne 1. srpna 2023 vstoupil v platnost zákon o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing), který slouží k implementaci tzv. směrnice o ochraně osob pojednávající o povinnosti zavedení Whistleblowingu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23.10.2019 a zákonem č. 171/2023 Sb. Účelem zavedení výše uvedené směrnice je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními.

Pokud v rámci své oficiální práce ve společnosti ILOS Industrie Logistik service, s.r.o. nebo v souvislosti s naší společností zjistíte, že jsou porušovány zákony a předpisy, které je třeba dodržovat, můžete se obrátit na interní oznamovací místo zřízené k implementaci Whistleblowing.

Oznámením na interní oznamovací místo nám dáváte možnost věc objasnit a přijmout vhodná opatření. Vzhledem k tomu, že podání oznámení často není snadným krokem a je často spojeno se strachem z toho, že bude v důsledku hlášení zneužito, upravuje Whistleblowing ochranu oznamovatelů. Osoba poskytující informace je chráněna před případnými nevýhodami vyplývajícími z oznámení/námětu. Je třeba se vyvarovat odvetných opatření v souvislosti s profesionální činností (např. udělování varování, propouštění nebo jiných nevýhod) kvůli oznamování.

Pokud lze interně účinně zakročit proti jakémukoli porušení, kontaktujte prosím především naše interní Oznamovací místo. Přispíváte tak k zajištění spolehlivosti a bezúhonnosti ILOS Industrie Logistik Service, s.r.o. a k posílení konformního chování v rámci společnosti a zajištění korektní spolupráce. I po vnitřním oznámení zůstává možnost (dalšího) externího oznámení.

Informujeme Vás, že své oznámení můžete zaslat také na externí oznamovací místo. Zákonem stanoveným externím oznamovacím místem je Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Podrobnosti na webové stránce MSp:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

K odeslání oznámení máte k dispozici následující interní kanály pro vytváření přehledů:
E-mailem na adresu: oznameni@ilos.cz
Poštou s poznámkou „důvěrné“ na adresu: ILOS Industrie Logistik Service, s.r.o., Správa společnosti- (Whistleblowing), Krajkářská 15/1448, Aš, 352 01- CZ
Vhozením dopisu do poštovní schránky Správa společnosti, Krajkářská 15/1448, Aš, 352 01 – CZ
Telefonicky:: +420 354 401 323