/ Tiráž

Jednatel: Götz F. Landwehrmann
Sídlo společnosti: Aš, Česká republika

Krajkářská 15
CZ – 35201 Aš
Tel.: +420 / 354 / 4013-11 (CENTRÁLA)
Fax: +420 / 354 / 4013-19 (CENTRÁLNÍ FAX)
info@ilos.cz

Tato stránka Vám poskytne souhrnné informace o firmě ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. a právní předpisy k internetovému vstupu na tyto stránky. S dotazy na ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. nebo s připomínkami k sestavení či obsahu těchto stránek se prosím obracejte na uvedenou kontaktní adresu.

Ochrana dat
ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. je potěšena Vaším zájmem o společnost a její výrobky. Abychom Vás mohli podrobně informovat, budete event. požádáni o sdělení Vašich osobních údajů. Tyto údaje jsou zcela dobrovolné. Veškeré informace, které pošlete z jakékoliv země na naše webové stránky, mohou být elektronicky přes server přeneseny na tytéž stránky do jiné země. Tam mohou být tyto informace zaznamenány, použity, uloženy nebo zpracovány. Vaše data budou chráněna v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů dané země, ve které jsou webové stránky provozovány.

Autorská práva
Copyright 2004 ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. Všechny práva vyhrazena. Obsah včetně fotografií a vzhledu webových stránek podléhá ochraně autorských práv a dalším zákonům o ochraně duševního vlastnictví. Šíření a změny obsahu těchto stránek vč. tzv. framingu a ani jiné zásahy nejsou povoleny. Proto nesmí být jejich obsah kopírován pro komerční účely, šířen a měněn nebo být zpřístupněn třetím osobám.

Záruky
Informace, které ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. poskytuje na těchto webových stránkách, byly vytvořeny velmi svědomitě a jsou průběžně aktualizovány. I přes pečlivou kontrolu nemůže být však zaručena naprostá bezchybnost. Vzhledem k tomu negarantuje ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. přesnost, kompletnost a aktualizaci uvedených informací. To platí zejména pro stránky s odkazem prostřednictvím hyperlinku, kdy se jedná o cizí stránky, na jejichž obsah nemá společnost žádný vliv. ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. se výslovně nezaručuje za obsah takových stránek. ILOS Industrie Logistik-Service s.r.o. není rovněž zodpovědná za opatření k ochraně dat provozovatelů takových stránek. ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. si vyhrazuje právo podnikat kdykoliv bez oznámení změny či doplnění uvedených informací a dat. Aby si naše internetové stránky i v budoucnu udržely hodnotnou výpověď, jsou tvořeny na základě přesvědčení a hodnocení managementu; podléhají tak rizikům a nejistotám. ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. není povinna tyto informace, týkající se budoucnosti, aktualizovat. Za tyto informace se společnost výslovně nezaručuje.

Ochranné známky
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny symboly a značky uvedené na internetových stránkách ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. právně chráněny. To platí zejména pro firemní logo a značky.

Licenční práva
ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. by se Vám ráda představila prostřednictvím svých hodnotných, aktualizovaných webových stránek. Doufáme, že splňují Vaše očekávání. Poukazujeme však na to, že obsažené duševní bohatství včetně patentů, značek a autorských práv je právně chráněno. Kopírování, šíření, předávání a ostatní užívání není bez písemného souhlasu ILOS Industrie Logistik Service s.r.o. dovoleno.